מדותות בהסטוריוגרפיה: מיקרו הסטוריה 2

תאריך
25.11.2018

קבוצת העמיתים קיימה סדרת עיון בנושא המיקרו היסטוריה, בהנחייתו של ד"ר מעוז כהנא. 

בפגישה השניה נידונו אספקטים רחבים וכללים של המיקרו הסטוריה, בהשוואה עם מתודות אחרות. על בסיס ספרו של אליעזר ויינריב: 'הסטוריה מיתוס או מציאות'. 

מרטן גר