קבוצת מחקר חדשה

תאריך
04.11.2018

04.11.2018 'הערותיו של יעבץ לספר מאור עיניים' - ד"ר מעוז כהנא

02.12.2018 'עולם הנגינה בחסידות קרלין - ר' אברהם אביש שור