ר' אריה יהודא ליב תאומים ורבנות ברודי

תאריך
26.02.2018

סקירה ראשונית על רבה של ברודי בתחילת המאה התשע עשרה, גישתו ההלכתית ופעילותו כרב. הסקירה התבצעה כחלק ממחקר מקיף על רבנות ברודי במאה התשע עשרה.