קורס 'צעירי גליציה'

קורס 'צעירי גליציה' עוסק במחשבה היהודית בעת החדשה המוקדמת במרחב היהודי בפולין–ליטא.

הקורס סוקר את מעברם מזרחה של יהודי אשכנז ואת התעצמותו של המרכז היהודי הגדול בפולין במאות ה16- 17. דרך עיון במגוון המקורות היהודיים בני התקופה נחשפים התלמידים לעושר חיי היצירה בתקופה זו ולמגמות החדשות כתוצאה מהשפעת הדפוס ותהליכים שונים בעולם היהודי והכללי. במסגרת הקורס נחשפים התלמידים לספרות הפילוסופיה, הקבלה והדרוש, לתהליכי הקודיפיקציה, למרכזיות הקהילה היהודית וליחסים בין יהודים לנוכרים.

לסילבוס הקורס >>

בסיום הקורס הגישו המשתתפים מטלת סיום. להלן תוצרים ראשונים:

הדפסת ה'שולחן ערוך', כפי המשתקף בספר 'פתחי תשובה'

ויכוח מים חיים - הויכוח על הקודיפיקציה ההלכתית

בחינת העיקרון 'הלכתא כבתראי' בהקשר של הדפסת הקאנון ההלכתי


דרכי משה