רבנות

נהי בכי תמרורים - רבה של ז'ולקייב מבכה על מות הקיסר פרנץ הראשון

פורומים

בחמישים שנותיו, הספיק רבי צבי הירש חיות זצ"ל רבה של ז'ולקייב לכתוב שורה ארוכה של חיבורים תורניים, ולהדפיס את רובם. בעירו שכן אחד מבתי הדפוס העבריים הגדולים בגליציה, הוא בית-הדפוס של שאול דוב מאירהאפער, והרב היה מפקח על הדפסת ספריו מקרוב.