רבי יעקב משולם אורנשטיין: חייו ויצירותיו

רבי יעקב משולם אורנשטיין (1775-1839, להלן: רימ"א), היה רבה ואב בית דין של ז'ולקייב ולבוב. לצד הנהגות הציבור חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה. בעיקר הוא מפורסם בשל חיבורו הגדול, "ישועות יעקב", חידושים וביאורים על ארבעת חלקי "שלחן ערוך". בנוסף, רימ"א השיב תשובות רבות בהלכה לשואלים מארצות שונות, נשא דרשות וכתב חידושים רבים על התורה ועל הש"ס. מלבד יצירות תורניות אלו, כיהן כאב בית דין של אחת הקהילות החשובות ביותר בגליציה בסוף המאה השמונה עשרה ובתחילת המאה התשע עשרה. רימ"א עמד בקשרים אמיצים עם גדולי דורו, ונשא ונתן איתם בשאלות רבות בענייני תיקון הדור. נוסף על כך, רימ"א חתם על למעלה ממאה הסכמות לספרים שנדפסו בתקופת כהונתו כרבם של קהילות ז'ולקייב ולבוב.

 

לבוב

ברם, טרם נעשה מאמץ יסודי ורציני לרשום בצורה מסודרת את קורות חייו ומפעליו של רימ"א מתוך עיון ביצירתו. מי היו גדולי הדור איתם עמד בקשרים, ובאילו סוגיות? אילו ספרים עמדו לרשותו בעיוניו, ואילו פרטים היסטוריים יכולים אנו לדלות מעיון בתשובותיו ובספריו? מה ניתן להפיק מן המידע הטמון בהסכמותיו הרבות, בנוגע למבקשיהן, או לדרכי כתיבתן? מה הקשר בין 'מסכים', מדפיס, מוציא לאור ומחבר?

מחקר ראשוני זה ינסה לשרטט קווי מתאר לדמותו ולפעלו של רימ"א, תוך התייחסות לשאלות השונות שהזכרנו.

מפירות המחקר

מאת: יוסף מרדכי דובאוויק
המאמר מתבסס על מחקר נרחב של ההסכמות שכתב ר' יעקב אורנשטיין, ומחלץ מהן מידע רב ערך לתולדותיו ודרכיו