עיתונות ואורתודוקסיה: ׳שומר ישראל׳ והעיתונות האורתודוקסית בקרקוב במאות התשע-עשרה והעשרים

בס"ד

עיתוני ארגון 'מחזיקי הדת': חלקם ותרומתם בגיבוש האורתודוקסיה בגליציה

פרויקט מחקר זה מבקש לחקור את התגבשות היהדות האורתודוקסית בגליציה באמצעות ארגון 'מחזיקי הדת', דרך מפעלי העיתונות שלהם.

ארגון 'מחזיקי הדת' הוקם בשנת 1879 ופעל עד למלחמת העולם הראשונה. הקמתו היתה מקבילה להתארגנות היהודית-ליברלית 'שומר ישראל'. במישור פעילותם הפוליטי-יהודי, מטרותיהם של שני הארגונים היו זהות במידה רבה, כשכל אחד מייצג מגזר יהודי אחר. במישור הפנים-יהודי, התנהל בין השניים מאבק איתנים על שימור דרכה של היהדות הגליצאית ועיצובה העתידי.

פעילותם של שני הארגונים התאפשרה תודות להזדמנויות שזימנה החוקה האוסטרית. בהתאם לכך וברוח התקופה, מישורי הפעילות של השניים והאמצעים שננקטו על ידם היו מודרנים למדי, לעיתים חדשניים ביותר. מפעל מחקר זה מתמקד בשני העיתונים 'מחזיקי הדת' ו'קול מחזיקי הדת' ששימשו את הארגון האורתודוקסי 'מחזיקי הדת' לאורך שנות פעילותו. עיתונות מסוג זה ששימש את הארגון נחשבה לדבר חדש בעולם הארותודקוסי והיתה ראשונה מסוגה בגליציה.

לאחר הכרת הרקע ההיסטורי שהביא להקמת ארגון 'מחזיקי הדת' והכרת יעדיו, אני מבקש בפרויקט זה לבחון דרך עיתוניו של הארגון את פעילותו לאורך שנות קיומו, היכן מיקד את פעילותו, האם ועד כמה עמד ביעדיו. את כל אלו אני מנסה להבין מתוך קריאה שיטתית במאות גיליונותיהם ואלפי דפיהם של העיתונים, הקיימים במאגרים שונים.

לצד ההתמקדות ביחסי הגומלין שבין ארגון 'מחזיקי הדת' ועיתוניו על מגמותיהם ועשייתם, בולטת עובדת היות הארגון חלוץ העיתונות האורתודוקסית בגליציה. במגמה זו נראה כי הארגון משתלב עם הנורמות החברתיות שהארגון המתחרה 'שומר ישראל' הציב עוד לפניו עם עיתונו 'איזראעליט' שיצא בלבוב. אנלוגיה מתבקשת אחרת אני מנסה לבצע מול עיתונים אורתודוקסים אחרים במזרח אירופה ובמערבה, ובעיקר מול ה'דער איזראעליט' האורתודוקסי שיצא לאור בגרמניה. על פניו נראה כי 'מחזיקי הדת', עם היותו חלוץ בגליציה, דורך בעקבות העיתונות אורתודוקסית שקדמו לו בחבלי ארץ אחרים, אך עדיין שמרן יותר מהם.

עוד אני מנסה לבחון את תפקידם של עיתוני 'מחזיקי הדת' כסוכני השכלה ותחומי דעת – עד כמה היו שמרניים ובאיזו מידה ייצגו נכון את האורתודוקסיה עצמה לגווניה השונים.

עיתוני 'מחזיקי הדת' פעלו, כאמור, כ-35 שנה, כמספר שנותיו של הארגון עצמו. אפיקיו של מפעל מחקר זה נבחנים מעשור לעשור, לאורך שנות חייהם של העיתונים, כל זאת על רקע חיי החברה בגליציה בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20.

 

ביביליוגרפיה:

מחזיקי הדת:

 • בן-אבנר, יהודה. 'מפתח לידיעות על היהדות החרדית בבטאונה של היהדות החרדית דר איסראליט', רמת גן תשנ"א (מפתח נושאים בעיתון 'דער איזראעליט')
 • מנקין, רחל. יהודי גליציה והחוקה האוסטרית, ירושלים תשעו
 • מנקין, רחל. 'צמיחתה וגיבושה של האורתודוקסיה היהודית בגליציה', ע"ד, תשס"א
 • קרן-קרץ, מנחם. 'שקיעת האורתודוקסיה בגליציה במפנה ה-120', בתוך כתב העת 'קשר' מס' 49
 • גרטנר, חיים. 'הרב והעיר הגדולה: הרבנות בגליציה ומפגשה עם המודרנה 1867-1815, ירושלים 2013 (הכרת העולם הרבני בגליציה)
 • 'תיק מחזיקי הדת', בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, ירושלים.

כללי:

 • אבן, יצחק. בחצר הרבי, פונס רעבינס הויף, ברוקלין 1922
 • מארגאשעס, יוסף. 'עראינערונגען פון מיין לעבען'. ניו יורק 1936 (אוטוביוגרפיה של בנו של אחד ממייסדי 'מחזיקי הדת')
 • סופר, יצחק לייב. סופר מהיר, בני ברק תשלו
 • כץ, יעקב. 'הקרע שלא התאחה', הוצאת מרכז שזר 1994
 • פונד, יוסף. 'מתווי דרכים', תל אביב תש"ע
 • באר מרקס, רוני, על חומות הנייר, ירושלים תשעז

 

 

 

 

Mahzikei ha-Dat