חסידות

סוד הנגינה ונעימת התפילה באספקלריית רבוה"ק מקארלין סטאלין

הנגינה תפסה מקום נכבד אצל הצדיקים הקדושים בבתי החסידות לענפיהם. ברם נעימת התפילה - זכתה להתייחסות פחותה. מאמר זה פותח צוהר להבנת מקומה של הנעימה בחסידות קרלין

חזרה לרשימת מאמרים >>