המסע לבוסק ולקאלוש

משלחת התיעוד ה-11 של העמותה עבדה השנה בשתי עיירות שמלאו תפקיד חשוב בהתפתחותה של מזרח גליציה: קאלוש ובוסק. בשתיהן שכנו פעם קהילות יהודיות מפותחות ועתיקות, אשר הטביעו את חותמן בחיים היהודיים באזור כולו. בשתיהן שרדו בתי עלמין יהודיים גדולים המספרים על עברה של הקהילה היהודית במקום במשך מאות שנים ועל סופה הטראגית בימי השואה.